www.plechbanda.com

Za vsebino spletne strani je odgovorno:

Društvo godba na pihala Šmihel
Šmihel 7
A-9143 ŠmihelKontakt:

e-mail: plechbanda@gmx.at
telefon: 0676-7087769 (Michael Vavti), 0664-5620960 (Martin Kušej)