www.plechbanda.com

25-letni jubilej društva "Godba na pihala Šmihel"
(1987 - 2012)


Mag. Michael Vavti (Predsednik)

Začetki pihalne glasbe v Šmihelu segajo že 30 let nazaj. Z ustanovitvijo Slovenske glasbene šole na Koroškem je bil položen kamen, na katerem se od takrat razvija pihalna glasba v našem kraju.

17.05.1987 se je sklical ustanovni občni zbor društva "Godba na pihala Šmihel". Izvoljeni upravni in nadzorni odbor od takrat uspešno skrbita za nemoteno delovanje našega društva. Že v prvem letu obstoja smo imeli 19 nastopov širom Koroške in Slovenije - od Pliberka preko Celovca do Škofič, Portoroža in Poreča.

Uspešno delovanje se je nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Povprečno 15 koncertov in nešteto vaj na leto. Prijateljski stiki z "Godbo na pihala KUD Prevalje" in z "Gasilsko godbo Loče" iz Slovenije so dokaz za pestro dejavnost društva. Z rastjo glasbene sposobnosti se je kmalu rodila želja po bolj zahtevnih in sodobnih skladbah. Sklenili smo, da se posvetimo moderni glasbi v obliki večjega ansambla. Tako je nastal prvi Big Band na dvojezičnem ozemlju Koroške z imenom "New Times Big Band". Deloval je približno 5 let pod društvom Godba na pihala Šmihel.

Ob 10-letnem jubileju obstoja Godbe na pihala Šmihel smo izdali avdijokaseto z imenom "S pesmijo našo...". Osemnajst raznolikih komadov - v glavnem marši, valčki in polke. Za 15-letnico pa smo posneli zgoščenko "Na rajžo z Godbo na pihala Šmihel - Um die Welt mit der Blasmusik St. Michael".

Ob 20-letnem jubileju smo se odločili, da izdamo zgoščenko z naslovovom "20 let društvo Godba na pihala Šmihel - 20 Jahre Blasmusik St. Michael", na zgoščenki so posnete razne skladbe katere so nas spremljale že dvajset let, pa tudi novejše ki smo jih naštudirali prav za ta namen. Predstavljata pa se tudi saksofonski kvartet in pihalni kvartet Godbe na pihala Šmihel.

Ob 25. obletnici ki jo praznujemo v letu 2012, pa je izšla zopet nova zgoščenka z naslovom "Uspešno naprej...". Prav ponosni smo, da nam je po skoraj 20tih letih uspelo zopet zbuditi "New Times Big Band". Mladinci iz Šmihela in okolice so od leta 2009 naprej intenzivno vadili, se poglobili v Swing fraziranje in v nadaljnem v Big Band glasbo. Z godbo smo posneli devet komadov, med njimi tudi Lager Frauenaurach Marš, ter dva komada skupno z zborom Danica iz Šentprimoža. Na zgoščenki so zastopane tudi komorne skupine društva kot na novo ustanovljeni saksofonski kvartet mlajših glasbenikov, prav tako na novo nastali kvartet klarinetov, trobilni kvartet in nenazadnje saksofonski kvartet starejših članov. Zadnjih pet komadov na zgoščenki pa je bigbandovskega izvora. Z "New Times Big Bandom" so posnele vsaka po eno skladbo tudi pevki Simona Krajger in Carmen Košutnik ter eno pesem pevec Danilo Katz. Iz medija, ki je posvečen žrtvam in preživelim izseljevanja na Koroškem pred sedemdesetimi leti, je tako razviden celoten spekter delovanja društva Godba na pihala Šmihel.

Godba je v zadnjih petindvajsetih letih aktivno sooblikovala kulturno dogajanje v našem okraju. Številni nastopi na Koroškem pa tudi v zamejstvu, izdana avdijokaseta "S pesmijo našo..." ob deseti obltenici, izdana zgoşčenka "Na rajžo z Godbo na pihala Šmihel" ob petnajsti obletnici, zgosčenka ob dvajseti obletnici "20 let društvo Godba na pihala Šmihel" ter zgoščenka "Uspešno naprej..." ob petindvajseti obletnici društva so plod in priča neskončnega truda ter pripravljenosti, žrtvovanja svojega prostega časa za vsakotedenske vaje naših glasbenikov.